Správa lokalit

Preventivní údržba

 • Kontrola klimatizace, vzduchotechniky a ventilátorů
 • Údržba vstupních částí (zámků, dveří)
 • Kontrola elektrických zařízení (napájení, přepěťových ochran, pojistek, rozvaděče, zdroje, zásuvek, uzemnění, akumulátorů, osvětlení, externích alarmů apod.)
 • Údržba vnitřního prostoru (úklid, kontrola těsnosti prostupů, výstražných tabulek, vnitřního vybavení, interní dokumentace)
 • Údržba vnějšího prostoru (oplocení objektu, zámků, přístupové cesty, stavební části objektu, okapů, osvětlení, úklid pozemku včetně sekání trávy)

Zákonné revize

 • Revize elektrických zařízení
 • Hlavní přípojka, hlavní rozvaděč, podružný rozvaděč, zásuvky, osvětlovací tělesa, zásuvka pro připojení externího generátoru, vnitřní elektrorozvody, zdroj 48 V, baterie a veškerá instalovaná technologie
 • Revize hromosvodu
 • Předmětem jsou zařízení pro ochranu před bleskem, přepěťové ochrany apod., dle ČSN EN 62305 (ČSN 34 1390)
 • Revize stožárů, betonových věží a lanových konstrukcí
 • Revize ocelových konstrukcí
 • Revize záchytných systémů

Servisní práce

Opravy na lokalitách
 • Drobné opravy na elektrických zařízeních
 • Porevizní opravy na stožárech, ocelových konstrukcích a záchytných systémech
 • Opravy na vnitřním i vnějším vybavení objektů

Údržba lokalit
 • Mimořádné servisní práce spojené s provozem lokalit charakteru facility managementu (zejména mimořádné sekání trávy, úklidy objektů, odklízení sněhu, drobné stavební, instalatérské a zámečnické opravy apod.), prací na elektrickém zařízení aj.

Akceptace nové lokality
 • Akceptace nové lokality z výstavby po stránce infrastrukturní i technologické, vyhotovení zápisu všech vad a nedodělků v souladu se standardy objednatele a platnou českou legislativou, spuštění do provozu, převzetí po provedení technologických změn, vyhotovení protokolu inventarizace

KANCELÁŘ

Šafaříkova 201/17

120 00 Praha

Email: meico@meico.cz

Telefon: +420 272 734 477

VÝROBA A SKLAD

Na Průhoně 159

252 42 Vestec

Email: logistika@meico.cz

Telefon: +420 604 270 717

SÍDLO FIRMY

MEICO SYSTEM`S s.r.o.

U Tržnice 1180/6

120 00 Praha 2

IČO: 48108057

meico-systems


meico-safety