Školení práce ve výškách

skoleni-prace-ve-vyskach

Druhy školení


Základní půldenní (pouze s teoretickou částí) - pro zaměstnance, osoby, které potřebují v rámci své pracovní činnosti získat základní znalosti

Obecné 1 denní (teoretická i praktická část) - pro managery a personalisty

Podrobné 2 denní (teoretická i celodenní praktická část) - pro profesionály, stavbyvedoucí, revizní či montážní techniky
skoleni-prace-ve-vyskach
Je vaše práce spojena s výškami? Pohybujete se na střechách, stožárech či fasádách budov? Školení bezpečnosti pro práci ve výškách je legislativně ukotveno dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a je povinné pro všechny pracovníky, kteří se při své činnosti vystavují pádu z výšky nebo do volné hloubky.

Podmínkou pro získání odborné způsobilosti pro práci ve výškách je úspěšné absolvování školení bezpečnosti pro práci ve výškách. Podle náročnosti a kategorizace práce Vám postavíme školící kurz na míru nebo doporučíme některý z léty ozkoušených. Neomezujeme se jen na oblast ochrany proti pádu z výšky, do kurzů začleňujeme prvky zdravovědy i požární prevence. Kurzy jsou živé, plné praktických ukázek a příkladů z praxe. Jde nám o to, získat si účastníky školení a jejich pozornost na svoji stranu.

Garantem kurzů je vždy Ing. Martin Mráz, sám aktivní horolezec. Kurzy vede buď on sám, nebo zkušení lektoři pod jeho vedením.

Teoretická část

 • Přehled o aktuálních legislativních nařízeních, normách a předpisech (zejména dle NV 362/2005 Sb. a Zákoníku práce)
 • Záchytné systémy a kotvící body (typy horizontálních a vertikálních systémů, správné používání, vizuální kontrola před použitím, povinnosti zaměstnavatele v oblasti záchytných systémů)
 • OOPP (vybrané typy OOPP, kontrola před použitím, správné použití a ukázka, povinnosti zaměstnavatele v oblasti OOPP)
 • Co dělat a co nikdy nezkoušet (best practice, místní bezpečnostní rizika, nebezpečné faktory, nejčastější chyby)
 • Test z teorie

Praktická část

 • Praktické školení používání OOPP
 • Praktické školení používání vybraných záchytných systémů, jištění na plošině a konstrukci, kotvící místa
 • Doporučené postupy při pohybu ve výškách, správné postupy a eliminace rizika pádu
 • Příklady záchranných akcí a evakuačních zásahů
 • Přehled nejčastějších chyb případové studie vybraných lokalit a pracovištích
 • Praktická zkouška

KANCELÁŘ

Šafaříkova 201/17

120 00 Praha

Email: meico@meico.cz

Telefon: +420 272 734 477

VÝROBA A SKLAD

Na Průhoně 159

252 42 Vestec

Email: logistika@meico.cz

Telefon: +420 604 270 717

SÍDLO FIRMY

MEICO SYSTEM`S s.r.o.

U Tržnice 1180/6

120 00 Praha 2

IČO: 48108057

meico-systems


meico-safety