Autorizované revize

autorizovane-revize
Všechny záchytné systémy, kotvící prvky, ochranné pomůcky, ocelové konstrukce, stožáry nebo betonové věže podléhají průběžným kontrolám. Většinu z nich mohou provádět jen osoby přímo certifikované a pravidelně vyškolované výrobcem daného zařízení. Kontroly jsou prováděny za účelem zajištění jejich funkčnosti, výdrže a spolehlivosti a jsou často nezbytnou podmínkou pro dodržení záručních podmínek a splnění legislativních požadavků.

Ing. Martin Mráz, guru v oboru práce ve výškách v ČR, a jeho tým revizních techniků s letitými zkušenostmi je schopen zajistit servisní opravu i revizní kontrolu téměř všech typů

  • záchytných systémů
  • ocelových konstrukcí
  • stožárů, betonových věží
  • OOPP

Pro revize VPPO a hasících přístrojů navštivte: www.meicosafety.cz


logo

Platnost certifikátů Honeywell

V reakci na zprávu vydanou společností Honeywell, která je výrobcem záchytných systémů Söll (Miller) GlideLoc, Xenon a jiných, bychom chtěli upozornit všechny zákazníky a stávající držitele certifikátů k provádění revizí či montáží záchytných systémů od společnosti Honeywell na kritéria určující platnost těchto certifikátů:

• Na certifikátu musí být vždy uvedeno jméno držitele a názvu společnosti, ve které je zaměstnán. Pokud dojde k porušení této vazby (např. při odchodu zaměstnance z uvedené společnosti), certifikát ztrácí platnost.

• Doba platnosti certifikátu je maximálně 3 roky od data vydání.

Zákazníkům je doporučeno pravidelně kontrolovat seznam osob oprávněných k montážím a revizím, platnost certifikátů a jejich podobu.

Certifikát může obdržet pouze osoba, která se zúčastní školení přímo u výrobce. MEICO SYSTEM’S bude na základě pokynu výrobce registrovat žádosti uchazečů o školení, předávat je výrobci a zajišťovat organizaci školících kurzů v Německu. Kurzy pro montéry a revizory budou jako v minulosti obsahově odděleny.

Informativní kurzy, které vždy na začátku roku společnost MEICO SYSTEM’S pořádá, budou i nadále pokračovat. Seznam osob oprávněných k montážím a revizím záchytných systémů Honeywell bude umístěn na webových stránkách MEICO SYSTEM’S. Pro rok 2018 bude tento seznam vyhotoven společností Honeywell na základě údajů o řádně vyškolených držitelích certifikátů.

Oficiální vyjádření společnosti Honeywell - ke stažení zde.

Vzor certifikátu je - stažení zde.

S jakými dodavateli spolupracujeme?

Záchytné systémy:
Honeywell – Söll (GlideLoc, Xenon, ViGo, RoofAnchor)
ABS (ABS-Lock, SafetyHike, roof hooks)
ROTHOBLAAS
ELTEL
CAPITAL SAFETY (Ariana, Cabloc, Evolution, First, Railstop, Sayfglida)
HACA
FABA

OOPP:
Honeywell
ROTHOBLAAS
Capital Safety
Petzl
Delta Plus
Snaha

KANCELÁŘ

Šafaříkova 201/17

120 00 Praha

Email: meico@meico.cz

Telefon: +420 272 734 477

VÝROBA A SKLAD

Na Průhoně 159

252 42 Vestec

Email: logistika@meico.cz

Telefon: +420 604 270 717

SÍDLO FIRMY

MEICO SYSTEM`S s.r.o.

U Tržnice 1180/6

120 00 Praha 2

IČO: 48108057

meico-systems


meico-safety